Μοναδικοί Επισκέπτες

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

Δελτίο τύπου: Αναδιοργάνωση των ιστολογίων μας - Press Release: Reorganization of our blog

Σε μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης των ιστολογίων μας θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αγαπητούς μας αναγνώστες ότι μειώνουμε τον αριθμό των ιστολογίων μας από έντεκα (11) σε τέσσερα (4) με άμεση ισχύ.

Τα υφισταμένα μας ιστολογία έχουν ως εξής:

 • Κεντρικό
 • Περί Κύπρου
 • Οικολογική Αφύπνησις
 • Κοινωνικό
 • Νεανικό κοινωνικό
 • Περί υγείας
 • Τεχνολογικό
 • Επιχειρηματικό
 • Μικρές Αγγελίες
 • Αθλητικό
 • Περί Τεχνών

Κατόπιν τούτου, μετά την αναδιάρθρωση, τα ιστολόγια μας θα έχουν ως εξής:

 • Κεντρικό
 • Περί Κύπρου
 • Οικολογική Αφύπνησις
 • Κοινωνικό

Όπως προαναφέραμε, η υπό αναφορά αναδιάρθρωση έχει άμεση ισχύ.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.


In an effort to restructure our blog would like to inform our dear readers that we reduce the number of our blogs from eleven (11) to four (4) with immediate effect.Our existing blogs are as follows: 
 • Central
 • About Cyprus
 • Ecology
 • Social
 • Youthful social
 • Health
 • Technology
 • Business
 • Classified advertisements
 • Sports
 • Arts

Subsequently, after the restructuring, our blogs will be as follows:
 • Central
 • About Cyprus
 • Ecology
 • Social

As mentioned, the reference under restructuring effect immediately.Thank you for your understanding.

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Ένα νέο μέλος μόλις κατέφθασε στην όμαδα μας! - A new member just arrived in our group!

Με την παρούσα ανάρτηση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε με μεγάλη μας χαρά και ικανοποίηση για το νέο μέλος της ομάδας, το οποίο μόλις σήμερα κατέφθασε! Ονομάζεται "Α.Α.Ε. - Απόλυτη Αθλητική Ενημέρωση" και όπως αντιλαμβάνεστε η θεματολογία του θα είναι αποκλειστικά αθλητική. Θα μπορείτε να βρείτε σκορ και φάσεις αγώνων και άλλων αθλητικών γεγονότων, βιογραφίες αθλητών και αθλητριών οι οποίοι αποτελούν ινδάλματα για τη νεολαία και άλλα πολλά. Μπορείτε να το βρείτε εδώ: http://apoliti-athlitiki.blogspot.com/


In this post we would like to inform you with great pleasure and satisfaction for the new team member that has just arrived today! Called "AAE - Apolyti Athlitiki Enimerosi (Ultimate Sports Update)" and as you understand the themes will be entirely athletic. You can find scores and phases from various sporting events, biographies of athletes who are idols for the youth and more. You can find it here: http://apoliti-athlitiki.blogspot.com/

Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Τα ιστολόγια μας - Our blogs

 • Κεντρική σελίδα - Main page. (www.djf-meetingpoint.blogspot.com) Το συγκεκριμένο ιστολόγιο, όπως υποδηλώνει και το όνομα του, αποτελεί το κεντρικό σημείο εισόδου προς όλα τα ιστολόγια μας! Απο εδώ μπορεί κανείς να δει τα πιο σημαντικά μας νέα, να βρει συνδέσμους (links) προς τα ιστολόγια μας, πληροφορίες για μας και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα. This blog, as the name implies, constitutes the main entry point for all our blogs! From here you can see our main news, find links to our blogs, information about us and various other interests.

 • Κύπρος - Cyprus. (www.kipros-cyprus.blogspot.com) Σε αυτό το ιστολόγιο μπορεί κανείς να βρεί ότι χρειάζεται και ότι ψάχνει σχετικά με την πατρίδα μας, την Κύπρο! In this blog you can find anything you need or looking about our homeland, Cyprus!
 • Παρέα κι ενημέρωση - Friendship and informationing. (www.kosmogirismenos.blogspot.com) Το κοινωνικό μας ιστολόγιο, όπου μπορείτε να βρείτε διάφορα κοινωνικά και ανθρωπιστικά θέματα που ενδιαφέρουν. Our social blog, where you can find various social and humanitarian issues of concern.

 • Για μια ζωή με υγεία - For a life full of health: (www.djf-healthylife.blogspot.com)Διότι η υγεία και τα ρίσκα δεν πάνε μαζί! Because health and risks don't match!

 • Αρκετά κάναμε την περιβάλλον σαν τη Τζούλια! - Enough about to make the environment bitch! (www.tasos-anastasiou.blogspot.com) Γιατί το περιβάλλον είναι το σπίτι μας! Because the nature is our home!
 • Ιστορία της τέχνης - History of art: (www.arts-history-djf.blogspot.com) Για να ξέρετε τα πάντα περί τεχνών και πολιτσμού. Γιατί όπως λένε, ο πολιτισμός κάνει τον άνθρωπο!  To know everything on arts and culture. Because as they say, culture makes the human!

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Δικτυωμένη σελίδα - Networked page

Και όμως αγαπητοί μας αναγνώστες! Η σελίδα μας, αν και φτωχή - ακόμα - σε περιεχόμενο, εν τούτοις, βλέπουμε να πετυχαίνει το σκοπό της! Η συγκεκριμένη σελίδα - ιστολόγιο δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί ως βάση και διαμετακομιστικός σταθμός για όλα τα μπλογκς της ομάδας μας.

Αυτό, μπορείτε να το δείτε κατευθυνόμενοι προς την Λίστα Ιστοχώρων, στο δεξί πλευρό της σελίδας μας, όπου μπορείτε να βρείτε και να επισκευθείτε, κυρίως, τα διάφορα ιστολόγια μας και όχι μόνο...

Yes, that's real! Our website, though poor - yet - in content,though, seeing achieves its purpose! This page - blog created for use as a base and transit point for all the blogs of our team.

This can be seen heading for the list of websites in the right side of our page, where you can find but,
especially visit, the various blogs, not just ours...

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Διαφημιστείτε κοντά μας - Advertise on us

Η οικονομική κρίση σας έχει κτυπήσει την πόρτα και ετοιμάζεστε να της ανοίξετε? Νιώθετε πως δεν έχετε άλλες επιλογές που να σας απωθούν από αυτή την πράξη? Ή μήπως θέλετε απλά να αυξήσετε το πελατολόγιο σας? Όμως... Πάντα δυστυχώς υπάρχει αυτό το άτιμο το "όμως"... Με τις τρελές τιμές που υπάρχουν στην αγορά, ποιος τολμά να διαφημιστεί και να προσθέσει ακόμα ένα έξοδο ανάμεσα στα πολλά? Και όμως... Ποιος θα μπορούσε να αντισταθεί σε μια διαφήμιση με μόλις 20 σεντ του ευρώ ανα μέρα ή σε μια λεπτομερή παρουσίαση της υπηρεσίας ή του προϊόντος σας με κείμενο και φωτογραφίες με μόλις 10 ευρώ την ημέρα, συμπεριλ. της συγγραφης του κειμένου, της λήψης των φωτογραφιών και της ανάρτησης τους στα καλύτερα εξειδικευμένα μπλογκς που έχουν δημιουργηθεί? Για περισσότερες πληροφορίες και τιμοκατάλογο, επικοινωνήστε μαζί μας στο gardencarel77@gmail.com!

The economic crisis has you beat on the door and about to the open; Do you feel that you have no other choices that put you off of this act; Or maybe you just want to increase your clientele; But ... Unfortunately there is always this dishonest "but" ... With the crazy prices in the market, who dares to advertise and to add another outlet among many; But... Who could resist an ad with just 20 cents per day or a detailed description of your service or product with text and pictures for just 10 euros per day, incl. of writing, taking photographs and writing to the best specialized blogs that have been created; For more information and price list, contact us at gardencarel77@gmail.com!